• [email protected]
  • +84941081868
  • Tầng 5 - Toà nhà Diamond Flower Tower - Hoàng Đạo Thuý - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa nào trên AVA Foods.
    1    Phạm vi áp dụng
1.1. Mua sắm sản phẩm bán trên website AVA Foods
1.2. Hàng hóa được áp dụng triển khai AVA Foods là hàng hóa, sản phẩm trong đăng ký kinh doanh của AVA Foods được áp dụng.
1.3. Có nhu cầu được giao Sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.
    2    Xác lập và hủy đơn hàng trên AVA Foods
2.1. Xác lập hợp đồng mua bán trên AVA Foods
    •    Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên AVA Foods trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của AVA Foods tới Khách Hàng.
    •    Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (Đơn Đặt Hàng). AVA Foods gửi xác nhận Đơn đặt hàng thông qua một trong các hình thức sau:
o   Qua SMS hoặc cuộc gọi đến số điện thoại mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán…
o   Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.
o   Gọi điện cho Khách hàng để xác nhận đơn hàng
o   Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, AVA Foods có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:
o   AVA Foods không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống.
o   AVA Foods nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng.
2.2. AVA Foods có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:
    •    Khi AVA Foods cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu:
o   Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của AVA Foods để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích).
o   Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của AVA Foods để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.
o   Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.
o   Khi AVA Foods hoặc nhân viên giao hàng của AVA Foods không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng 15 phút vì lý do chủ quan của Khách hàng kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.
    •    Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Đơn hàng của AVA Foods diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, AVA Foods sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Đơn hàng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của AVA Foods có thể chủ động hủy Đơn hàng hoặc AVA Foods sẽ chủ động hủy.
    •    Các trường hợp AVA Foods có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán của Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.
2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, AVA Foods có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
    •    Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua.
    •    Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào
    •    Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.
Vì vậy, AVA Foods có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên AVA Foods để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. AVA Foods sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.
    3    Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng.
3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ cho Đơn Đặt Hàng bằng cách gọi điện cho số hotline của AVA Foods
Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn tài chính. AVA Foods sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã được xuất. Giá trị xuất hóa đơn bằng giá trị hàng thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản
(*) Lưu ý : Trong mọi trường hợp, AVA Foods không hỗ trợ tách/ gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Hàng tách/gộp này
3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng, Chính sách thanh toán đăng tải trên Ứng dụng trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó.
3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý.
    •    Chỉ thực hiện thanh toán bằng hình thực tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản AVA Foods gửi qua hệ thống tin nhắn với khách hàng.
    4    Giao nhận sản phẩm
4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.
Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi người nhận hàng thì Khách Hàng phải gọi điện cho tổng đài Chăm sóc Khách hàng thông báo lại tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”. Khách hàng không được thay đổi địa chỉ nhận
Địa chỉ đã được khai báo trên hệ thống sẽ không thể thay đổi trong mọi trường hợp
Khi được AVA Foods yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng
4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Ứng Dụng.
Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào hóa đơn đơn hàng. Khách Hàng cần giữ lại hóa đơn đơn hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).
    5    Đổi, trả sản phẩm
Quý khách khi nhận hàng được quyền kiểm tra sản phẩm, có vấn đề về sản phẩm báo lên hệ thống AVA Foods sẽ thu hồi đổi trả cho khách hàng. AVA Foods ko đổi trả trong trường hợp khách hàng đã chấp nhận nhận hàng.
    6    Chiết khấu ưu đãi mua hàng
Quy định sẽ được cụ thể khi có chương tình chiết khấu ưu đãi dành cho khách hàng
    7    Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm…Khách Hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng. Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
    8    Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, AVA Foods không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/ mất mát/ tổn thất/ hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ AVA Foods sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của AVA Foods gây ra.
    9    Điều khoản chung
9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.
9.2. AVA Foods và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên AVA Foods đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. AVA Foods có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua AVA Foods sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, AVA Foods lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.
9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
9.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa AVA Foods và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.